Възвание към българския избирател с употребление на турски думи, циркулирали в Пирдопския край до 1885 г.

Възвание към българския избирател с употребление на турски думи, циркулирали в Пирдопския край до 1885 г.

Въображаем пример за приложение на словника на злободневна тема с ключ за превод на съвременен български

Аркадаши! Да се надумаме биз-бизе!  Немой да остаяме повеке същите абдали, будали, ахмаци, диванета, фукари и за резил, кога едни думбази, урсузи, дженабети, мискини, даландърджии, адамсъзи и азгъни щат да станат баш валии на държавата и затуй са петимни да уйдурдисат и изтаманят сметката, па и да направят инле на шесто число от ноемврий месец, лето господне 2016-то! Герчек, туй е бетерден-бетер и коджа дерт! Галиба, дорде са назландисваме и правим укръшлеци, те хептен ще заптисат държавата и ще ни изтръшат прахта от тъканите чрез удряне с тояга, сиреч пак ще ядем пердаха или ще гризнем дръвцето! Като е дума за това, наместо алафранга, работата пак пишман ще да стане! Харам да им е!

Сакън! Зер и да на хване съклет, и да дигаме подире патърдия зарад тоз зулум и пусто ни дередже - всуе! Затуй да си сторим хаир - и не серсеми, пък сербези да бъдем!

Терджуманин на възванието: Дара Цветкова

 

Ключ за превод на съвременен български (из "Речника на употребляваните в Пирдопския говор турски думи до 1885 година")

Абдал: Глупак, невменяем

Адамлък: Човещина

Адамсъз: Човек без човещина

Азгън: Побуял от слободия и охолност

Алафранга: По европейски

Аркадаш: Другар

Бетерден-бетер: От лошото по-лошо

Биз-бизе: Между нас си

Галиба: Както изглежда, сякаш („Галиба ще ядеш лабут.“)

Герчек: А propos, като е дума за това

Даландърджия: Който с шашми измамва, изиграва някого

Дередже: Градус, единица за измерване на спирт, гюлово масло; степен, положение. „До какво дередже стигнахме?“

Дженабетин: Лош човек по навик, по природа

Диване: Глупав

Думбазин: Горделив богаташ, станал такъв с непростени средства

Забтисам: Засвоявам, турям ръка на нещо

Зулум: Обир, грабеж, насилие, изнасилване

Изтаманя: Да е тамам, дотъкмено

Инле: Измама при игра („прави инле“)

Назландисвам се: Желая нещо, па се преструвам, че ми се не ще; правя укръшлеци

Патърдия: Шум, глъчка, гюрултия

Резил: Срам

Сакън: Внимавай, пази се, недей. „Сакън да не сториш това!“

Сербез: Смел, свободен, горделив, надут, не се страхува от никого

Серсем: Глупав, малоумен, смахнат, недосетлив

Съклет: Вътрешно притеснение, мъка, тъга

Терджуманин: Преводач

Уйдурма:  Някой слух пуснал или новина измислена, скроена, а не истинска.

Урсузин: Долен човек, смахнат

Уйдурдисвам: Правя нещо да прилича на друго, стъкмявам нещо

Фукара: Сиромах

Харам: Противното на „халал“; един вид клетва към оня, който незаконно е задържал или заграбил нещо от някого. „Харам да му е!“ (Не му го прощавам.)

За Речника четете тук.

Категория: 

Още от Мнения за книги

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА