Възвание към българския избирател с употребление на турски думи, циркулирали в Пирдопския край до 1885 г.

Възвание към българския избирател с употребление на турски думи, циркулирали в Пирдопския край до 1885 г.

Въображаем пример за приложение на словника на злободневна тема с ключ за превод на съвременен български

Аркадаши! Да се надумаме биз-бизе!  Немой да остаяме повеке същите абдали, будали, ахмаци, диванета, фукари и за резил, кога едни думбази, урсузи, дженабети, мискини, даландърджии, адамсъзи и азгъни щат да станат баш валии на държавата и затуй са петимни да уйдурдисат и изтаманят сметката, па и да направят инле на шесто число от ноемврий месец, лето господне 2016-то! Герчек, туй е бетерден-бетер и коджа дерт! Галиба, дорде са назландисваме и правим укръшлеци, те хептен ще заптисат държавата и ще ни изтръшат прахта от тъканите чрез удряне с тояга, сиреч пак ще ядем пердаха или ще гризнем дръвцето! Като е дума за това, наместо алафранга, работата пак пишман ще да стане! Харам да им е!

Сакън! Зер и да на хване съклет, и да дигаме подире патърдия зарад тоз зулум и пусто ни дередже - всуе! Затуй да си сторим хаир - и не серсеми, пък сербези да бъдем!

Терджуманин на възванието: Дара Цветкова

 

Ключ за превод на съвременен български (из "Речника на употребляваните в Пирдопския говор турски думи до 1885 година")

Абдал: Глупак, невменяем

Адамлък: Човещина

Адамсъз: Човек без човещина

Азгън: Побуял от слободия и охолност

Алафранга: По европейски

Аркадаш: Другар

Бетерден-бетер: От лошото по-лошо

Биз-бизе: Между нас си

Галиба: Както изглежда, сякаш („Галиба ще ядеш лабут.“)

Герчек: А propos, като е дума за това

Даландърджия: Който с шашми измамва, изиграва някого

Дередже: Градус, единица за измерване на спирт, гюлово масло; степен, положение. „До какво дередже стигнахме?“

Дженабетин: Лош човек по навик, по природа

Диване: Глупав

Думбазин: Горделив богаташ, станал такъв с непростени средства

Забтисам: Засвоявам, турям ръка на нещо

Зулум: Обир, грабеж, насилие, изнасилване

Изтаманя: Да е тамам, дотъкмено

Инле: Измама при игра („прави инле“)

Назландисвам се: Желая нещо, па се преструвам, че ми се не ще; правя укръшлеци

Патърдия: Шум, глъчка, гюрултия

Резил: Срам

Сакън: Внимавай, пази се, недей. „Сакън да не сториш това!“

Сербез: Смел, свободен, горделив, надут, не се страхува от никого

Серсем: Глупав, малоумен, смахнат, недосетлив

Съклет: Вътрешно притеснение, мъка, тъга

Терджуманин: Преводач

Уйдурма:  Някой слух пуснал или новина измислена, скроена, а не истинска.

Урсузин: Долен човек, смахнат

Уйдурдисвам: Правя нещо да прилича на друго, стъкмявам нещо

Фукара: Сиромах

Харам: Противното на „халал“; един вид клетва към оня, който незаконно е задържал или заграбил нещо от някого. „Харам да му е!“ (Не му го прощавам.)

За Речника четете тук.

Още от Мнения за книги

Родени за (едно пестеливо) движение. Което ни спестява куп упражнения

Защо отбелязваме Международния ден на здравето с наглед безлично движение/упражнение

В категория „Здраве“ са голяма част от най-успешните заглавия на КИБЕА. Мислех, че ще падне голямо ровене какъв лесен, убедителен, ефективен, прост и полезен съвет да споделим с...

Идиотите били непобедими. Въпросът е какви сме ние, щом доброволно се тровим със стрес

Как хем да се справим с поредния невидим вредител (напомня ли ви нещо, с корона например), хем да се наслаждаваме на процеса

На портата ни потропа поредният невидим враг. Нещо трябва да се прави и организмите ни задействаха естествената реакция „Бий се или бягай“. Сега, няма къде да бягаме, стоим си...

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА