„От облак на облак – четива за между две гари“ – Георги Бранев

„От облак на облак – четива за между две гари“ – Георги Бранев

„И така, книгата „От облак на облак”, издадена от великото издателство „Кибеа”, което е съставено само от жени – хубави и енергични, тръгва сега да странствува в ръцете на читателите. Най-доброто пожелание за „добър път” на една книга – това е да я купим.“

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА