Българинът в света

Българинът в света

 
Румяна Пенчева (съставител). „Българинът по света в началото на ХХ век”. ИК Кибеа, С., 2014
Една книга, издадена в началото на миналата година, но с принос, който не може да бъде отминат. Българският литературен канон е така обсебен от фигурата на Алеко Константинов, че дори литературната ни история пропуска да изгради цялостния контекст, в който Щастливеца е станал възможен като типична част от културата на своето време. Всеки знае „До Чикаго и назад“, някой ще си спомни за пътеписите на Вазов и Константин Величков, но пътеписната култура на българския човек от края на XIX – началото на XXвек като цяло си остава неопозната, въпреки че представлява богата основа за културологични и социологически наблюдения. Румяна Пенчев е улучила една прекрасна тема, посягайки към онези пътеписи от първото десетилетие на XXвек, които представят навлизането на българския човек в „литературно необходените“ дотогава земи, запознанството му с „възможно най-отдалечените и екзотични места“. 

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА