Презентацията ми по книгата "Седемте принципа на високо ефективните хора"

Презентацията на Пламен Петков по книгата "Седемте принципа на високо ефективните хора".

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА