Февруари 2013

Семинар на Барбара Рен в Пловдив

Барбара Рен гостува в Пловдив

К ак и защо възникват болестите на клетъчно ниво Тълкуване на болестта през погледа на холистичната медицина

1. Как да прилагаме принципите на холистичната медицина при снемане на собствена анамнеза.

2. Връзката между предразположението към определени заболявания и здравословното състояние на организма към настоящия момент.

3. Необходимостта от комплексен подход при изграждане на индивидуален хранителен режим и въздействието му върху оздравителния процес. Влиянието на глутена върху нашето здраве. Електролити и микроелементи. Трансмутация на минералите.

4. Ментално здраве: Функцията на кръвно-мозъчната бариера и връзката й с менталните заболявания.

Семинар на Барбара Рен в София

Как и защо възникват болестите на клетъчно ниво Тълкуване на болестта през погледа на холистичната медицина

1. Как да прилагаме принципите на холистичната медицина при снемане на собствена анамнеза.

2. Връзката между предразположението към определени заболявания и здравословното състояние на организма към настоящия момент.

3. Необходимостта от комплексен подход при изграждане на индивидуален хранителен режим и въздействието му върху оздравителния процес. Влиянието на глутена върху нашето здраве. Електролити и микроелементи. Трансмутация на минералите.

4. Ментално здраве: Функцията на кръвно-мозъчната бариера и връзката й с менталните заболявания.

Лекция на Барбара Рен в София

Холистичният подход в съвременното хранене – качества и влияние на храните.

София: 1 март 2013, от 18.30 до 20.30ч. Венус конферентен център
 Бул. „Дондуков“ № 9 (до Министерския съвет)
 Вход от ул. „Бачо Киро“ цена: 15,00 лв; при плащане до 18 февруари – 10,00 лв.

Информация: Книжарница „Кибеа“, от 10.00 до...

Лекция на Барбара Рен в София

Принципи на изцелението: Йерархия на органите; Закон на Херинг за изцелението – същност и действие; Разлика между остро и хронично заболяване.

27 февруари, сряда, от 18.30 до 20.30ч. Венус конферентен център
 Бул. „Дондуков“ № 9 (до Министерския съвет)
 Вход от ул. „Бачо Киро“ цена: 15,00 лв; при плащане до 18 февруари...