Септември 2015

Ролята на храненето в духовното развитие

Дискусионна група с Барбара Рен

Форматът на събитието е интерактивен, с възможност за споделяне и коментиране на личен опит.

Дата : 29 септември 2015 г.

Начало : 18:00 ч.

Място на провеждане : „Есенс център“, ул. „6-ти септември“ 37 (вътрешен двор)

Вход : свободен с предварително...