Септември 2015

Ролята на храненето в духовното развитие

Дискусионна група с Барбара Рен

Форматът на събитието е интерактивен, с възможност за споделяне и коментиране на личен опит. 

Дата: 29 септември 2015 г.

Начало: 18:00 ч.

Място на провеждане: „Есенс център“, ул. „6-ти септември“...