Блог

За произхода, смисъла и посланията на житните кръгове, които ни говорят с езика на...

Разговор с Константин Златев, автор на „Сакралните послания в житните кръгове“

Защо се появяват житните кръгове и какво е тяхното сакрално послание?

Фигурите в житните поля, наречени пиктограми, от десетилетия съпътстват земното човечество. Техни автори са разумни същества, чието...

Хюман дизайн: карта и типове

Какво разкрива Вашата карта

Вашата карта разкрива специфичното ви генетично устройство: утвърждава кои сте в действителност, как да бъдете себе си и как да развиете способност за успешна навигация в постоянно изменящия се свят.

Набавя инструментите, които са ви необходими, за да живеете осъзнато...

Факти за кръговете в житните поля

  • Наричат се „житни кръгове“, защото първите (а и повечето) изображения са под формата на кръг и като правило се появяват в житни ниви. Срещат се, макар и много по-рядко, на други места: в картофени насаждения, около дървета и т.н.Вече съществува наука „Цереология“ (от англ. cereal – житни растения), която се занимава с
  • ...

Pages