Иван Божилов‎

Иван Божилов‎

Проф. Иван Божилов‎ завършва СУ „Св. Климент Охридски“ и специализира византинология във Франция и Италия. Доктор на историческите науки (1986), старши научен сътрудник (1988) и ръководител на секция „Средновековна история на България“ – Инситут по История, БАН (1982–2000). Бил е гост професор във Франция (1977, 1990), член на Collegium directorium – Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi (Roma) (1990–1997) и председател на националния комитет на историците в България (1990–1995). Автор е на над 200 научни публикации, сред които десет книги и още десет книги и още десет в съавторство. Професор в НБУ (2001), където чете лекции по история и култура на Средновековна България, Византия и Средновековна Западна Европа.

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА