Блог

Свободата да бъдеш Джеки и/или Джони. „А дано, дано, дано…“

За премиерната книга на Джони Пенков и Джеки Стоев с афоризми, карикатури и компактдиск с „Телефонните разговори“ на първия

Сега, внезапната кръстоска на Ерих-Фромовата концепция за свободата с чутовните дела на Джони и Джеки звучи твърде патетично, но не ни помага да разберем какво или кого точно лелее...

Pages