30 години издателство КИБЕА

30 години. 30%. Април: здраво тяло, бодър ум, силен дух

4 акции на специални условия

Април идва с много и разнообразни предложения в юбилейната за КИБЕА 30-а година. Специални са условията, на които да вземете книги, свързани с няколко отбелязвани по света дати: на здравето, на информираността за аутизма, на детската книга, на хомеопатията, на книгата и авторското право. Силни сме в тези области и щедро...

Нови заглавия

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА