Политика за поверителност

В сила от 25.05.2018 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, „Кибеа“ ЕООД, ЕИК 121113212, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Д-р Георги Вълкович“ №2А, представлявано от Марияна Стоянова Златарева (наричано по-долу за краткост „Кибеа“, „Дружеството“, „ние“, „нас“), обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

kibea.net се притежава от „Кибеа“ ЕООД и се управлява от Дружеството в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството ни на администратор, както и за Вашите права в тази връзка. „Кибеа“ се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

„Кибеа“ събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са ни нужни за изпълнение на издателската ни дейност, разпространение на книги и други издания. За тази цел ние обработваме следните видове лични данни чрез нашата интернет страница, включително електронния ни магазин, а именно:

 • При всяко посещение на нашата страница обработваме IP адреса Ви заедно с хостинг компанията ни;
 • При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни - електронен адрес, потребителско име;
 • При създаване на Профил и извършване на поръчка/закупуване на продукт от интернет страницата ни – имената Ви; електронен адрес, телефонен номер, адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки. Ние ще обработваме информация за направените от Вас поръчки или сложени продукти в потребителската Ви кошница;
 • При попълване на нашата форма за контакт на kibea.net/contact - електронния Ви адрес, име и текстово съобщение. Ако в текстовото съобщение споделите с нас лични данни, ние ще обработваме и тях, тъй като не може да ограничим съдържанието на това съобщение;
 • При изрично абониране за нашия електронен бюлетин – електронния Ви адрес.
 • Ние не обработваме лични данни на лица под 18 години.

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 • Основната цел да събираме Вашите данни е изпълнение на ангажиментите ни към Вас, в качеството Ви на потребител на нашата интернет страница при:
 • Всяко посещение (IP адрес) – „Кибеа“ обработва информацията с цел блокиране и съхраняване на IP адреса при опит за хакерска атака;
 • Създаване и управление на профил – обработваме данните Ви с цел идентификацията Ви, поддържане и управление на регистрацията;
 • Закупуване на продукт от Вашия профил - за целите на обработване на поръчките, включително приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • Попълване на контактната форма, обработваме личната Ви информация, за да се свържем с Вас и да отговорим на Вашето текстово съобщение и запитване;
 • Оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите, предоставяни от „Кибеа“;
 • Разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • Разпространение на бюлетина ни. Ако сте се съгласили изрично, ние бихме могли да използваме данните Ви за маркетинг цели, а именно – разпространяване на информация за актуални новини, популяризиране на нашата дейност, включително реклама за актуални продукти, услуги, акции, игри, събития чрез електронен бюлетин.

РАЗКРИВАМЕ ЛИ ВАШИТЕ ДАННИ НА НЯКОГО?

Работим с наши партньори, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай, че отговарят на нашите стандарти за обработване, съхранение и защита на данните. Това могат да бъдат обслужващи ИТ компании, както и на: компетентни данъчни и други държавни органи при проверка, юристи при евентуален съдебен спор. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.

Използваме куриерски компании за доставка на поръчаните от Вас продукти, както и за пратки, свързани с офисната ни кореспонденция.

Вашите лични данни се прехвърлят в САЩ при заявяване на желание за получаване на бюлетина на „Кибеа“. Това е така, тъй като ние използваме услугите на маркетинг платформата MailChimp, оперирана от The Rocket Science Group LLC, със седалище в САЩ. The Rocket Science Group LLC е дружество, сертифицирано и в съответствие с Щита за личните данни между отношенията ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield Framework) и съответно предоставя адекватно ниво на защита на личните данни. Нивото на защита на данните Ви ги следва.

Извън изброения по-горе случай, ние не прехвърляме данните Ви в трети държави извън ЕС.

КАКВО Е ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИТЕ ВИ?

„Кибеа“ обработва данни само при наличие на валидно правно основание, а именно:

 • Легитимният ни интерес за защита от атаки срещу сигурността на интернет страницата ни по отношение обработването на IP адреса Ви при всяко посещение на kibea.net;
 • На основание преддоговорно и договорно взаимоотношение с Вас при създаване и управление на Профил, както и извършване на поръчка/закупуване на продукт от интернет страницата ни;
 • На законово основание за обработване на данните Ви за целите на обработване на поръчката Ви;
 • На основание Вашето съгласие при попълване на форма за контакт, изрично абониране за нашия електронен бюлетин за целите на получаване на маркетинг информация от нас.

COOKIES И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ

Употреба на бисквитки (cookies)

Какво са бисквитки (cookies)?

Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници…) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги консултираме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. Параграфите по-долу имат за цел прозрачност да Ви дадат необходимата и изчерпателна информация за бисквитките, които „Кибеа“ използва на интернет страницата си. Ние Ви обръщаме внимание върху факта, че ако споделяте използването на Вашето устройство с други лица е възможно да се промени и персонализирания характер на действие на бисквитките.

Какви са типовете бисквитки, които се използват от „Кибеа“?

Интернет страницата не използва бисквитки (записват се на устройствата на потребителите), преди потребителят да добави продукт в кошницата си. Интернет страницата използва бисквитки само при онлайн поръчка/добавяне на продукт в кошницата на анонимен или регистриран потребител . Следните бисквитки се използват:

 • Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“;
 • Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате kibea.net по персонализиран начин, съхранявайки добавените от Вас продукти в „пазарна кошница“.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

„Кибеа“ не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки. В случай, че забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google +, YouTube, Twitter и други такива, предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Кибеа“ не отговаря за защитата на личните Ви при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние предприемаме подходящи мерки, за да гарантираме високо ниво на защита по отношение на Вашите лични данни, включително мерки за сигурност, предотвратяващи достъпа или използването на личните Ви данни по неразрешен начин, както и случайната им загуба. Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни до лица, които имат основателна бизнес нужда от такъв достъп. Лицата, обработващи информацията Ви, имат задължение за поверителност и осъществяват обработването само въз основа на предварително одобрен процес. Имаме процедури за реакция при съмнение за нарушение на сигурността на данните. В случай на съмнение за нарушение на сигурността на данните ще уведомим както Вас, така и всички относими държавни институции.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за поверителност, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период съгласно законодателството. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

Срокът за съхраняване на Вашите данни:

 • Хостинг компанията, която използва kibea.net, съхранява данните за срок от 7 дни, считано от посещението Ви;
 • При извършване на покупка/добавяне на продукт в кошницата – данните за потребителската Ви активност се съхраняват в рамките на текущото посещение;
 • При извършване на регистрация на интернет страницата ни, данните Ви се съхраняват за срок от 1 година след последната дата на активност.

Данните, обработвани за е-маркетинг, включително изпращане на електронния ни бюлетин, на основание изрично съгласие, се съхраняват до оттегляне на съгласието, но не повече от година след даване на съгласието, освен ако последното не бъде подновено.

ВАШИТЕ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ВИ

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Кибеа“, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 • да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на „Кибеа“;
 • право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Кибеа“;
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или да искате ограничаване на обработването на данните Ви;
 • право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четен формат;
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

Можете да упражните правата си, като се свържете с нас на следния адрес gdpr@kibea.net и 1000 София, ул. „Д-р Георги Вълкович“ №2А. Ние ще се свържем с Вас на посочените данни за контакт и ще Ви дадем подробна информация какъв е процесът на обработване на искането Ви.
Вашите лични данни не са предмет на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране от наша страна.
Имате право да подадете жалба относно начина, по който обработваме Вашите данни в Комисията за защита на личните данни или можете да се свържете с нас на следния адрес gdpr@kibea.net и 1000 София, ул. „Д-р Георги Вълкович“ №2А за повече информация или въпроси.
Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

ВАЛИДНОСТ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за поверителност. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни – kibea.net, ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Ако желаете да се свържете с нас по въпроси, свързани с настоящата политика или защитата на лични данни в „Кибеа“, моля свържете се с нас на следните адреси: gdpr@kibea.net и 1000 София, ул. „Д-р Георги Вълкович“ №2А.