Ноември 2016

Из книгата „GAPS: Синдром на храносмилателната система и психиката“, автор: д-р...

Преди около двадесет години в западните страни имаше средно по едно дете с аутизъм на всеки 10 000. Днес по данни на Министерството на здравеопазването на Великобритания едно...