Октомври 2019

„Мостове към света на деменцията“: откъс

1.2. Теоретична основа: какво трябва да знаете за валидизацията

[…]Съвсем естествено е с времето старите хора да търпят нови и нови промени на тялото и да губят способности. Постепенно започват да забравят, паметта за скорошни събития отслабва – протича естествен процес на стареене. Възможно е да...