Юли 2016

Психотерапия по книга

Петте неща, които не можем да променим на Д. Ричо е наръчник за приемането с три фокуса: терапевтичен ефект, духовно развитие и благополучие.

Още за книгата

...

Как ни възпира страхът

из книгата Петте неща, които не можем да променим , автор: Дейвид Ричо

Защитите на нашия ум не действат срещу този противник. Страхът ни предизвиква да правим...