С вашата подкрепа. . .

С вашата подкрепа. . .

Тези деца от Дом „Добро сърце” - Перник; Дневен център „Вяра, надежда и любов” - София и Дом „Надежда” – София,  творят и се чувстват пълноценни с материали, закупени с набраните в часовете по "Интегрална йога" средства. Екипът на Център за книги и здраве Кибеа ви благодари!

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА