Фокусиране към решения в мениджмънта

Фокусиране към решения в мениджмънта

Цели: планиране и развитие на организационно поведение, поддръжка на решенията (decision making), професионално прегаряне, работа с клиенти, поставяне и решаване на проблеми в организацията.
Семинарни дейности: фокусирано към решаване интервю, решаване на казуси, анализ на видеосесия, лекционен модул, ролеви игри.
Брой участници: до петнадесет участника
Семинарна зала „Кибеа” – Център за книги и здраве – „Д-р Вълкович” 2А, ІІІ етаж
Водещ: Д-р Владимир Бостанджиев
Цена: 40 лв (предварително на касата на книжарницата)
Заявки: 0898 664 255.
Информация и записване: (+359 2) 988 01 93

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА