КАК ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ - втори сезон

КАК ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ  - втори сезон

Център за книги и здраве „КИБЕА” и Клуб на приятелите на Луиз Хей „КАЖИ НА ЖИВОТА ДА”
КАК ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ - втори сезон
Цикъл от 12 лекции по 2 часа – Общо 24 ч.
Водещ: Татяна Рачева
НАЧАЛО 06 март 2010 г. – 15 ч. Семинарна зала Кибеа - ІІІ етаж
Програма на Курса
6.03.2009 год. – 15-19 ч.
Лекция 1 –Обзор: избор на основните направления, основни убеждения;
Лекция 2 – Проява на негативните убеждения, упражнение длъжен съм – мога, работа с огледало, заслужаваме ли.
Общо времетраене: 4 ч.
13.03.2009 год. – 15-19 ч.
Лекция 3 – Проява на негативните убеждения, работа с вътрешното дете;
Лекция 4 – Желанието да се изцелиш, освобождаване от старите емоции. Общо времетраене: 4 ч.
20.03.2009 год. – 15-19 ч.
Лекция 5 – Прошка, откритост към любовта;
Лекция 6 – Промяна на мислите, всекидневен план и поставяне на целите. Вашият нов образ. Общо времетраене: 4 ч.
27.03.2009 год. – 15-19 ч.
Лекция 7 – Здравето. Болестта, като благо;
Лекция 8 – Работа – успех. Общо времетраене: 4 ч.
10.04.2009 год. – 15-19 ч.
Лекция 9 – Процъфтяване във всичко;
Лекция 10 – Взаимоотношения, приятелство.
Общо времетраене: 4 ч.
17.04.2009 год. – 15-19 ч.
Лекция 11 – Любов, близост. Сексуалност;
Лекция 12 – Медитация и визуализация. Прощаване.
Общо времетраене: 4 ч.
За информация и записване: (+359 2) 988 01 93; www.kibea.net
Обща сума – 240 лв. ( по 10 лв. на час).
Възможност за заплащане на по 2 лекции или наведнъж с отстъпка 10%

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА