Фокусиране към решения в мениджмънта

Фокусиране към решения в мениджмънта

Цели: планиране и развитие на организационно поведение, поддръжка на решенията (decision making), професионално прегаряне, работа с клиенти, поставяне и решаване на проблеми в организацията.
Семинарни дейности: фокусирано към решаване интервю, решаване на казуси, анализ на видеосесия, лекционен модул, ролеви игри.
Брой участници: най-малко шест до петнадесет участника
Водещ: Д-р Владимир Бостанджиев
Цена: 40 лв (предварително на касата на книжарницата)
Заявки: 0898 664 255; информация и записване: (+359 2) 988 01 93

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА