Отвъд Измеренията

Отвъд Измеренията

Медитацията следва Суфи техники за центриране, като използва точно определени движения и звуци, отправени към четирите посоки на земята, смисълът на които е да насочи енергията и осъзнаването към двигателния център в корема. втора фаза включва въртене. Физически активна, забавна медитация. Трае 1 час.
Водещ: Нели Димитрова
Цена: 7 лв

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА