Курс: AMA DEUS(ЛЮБЯ БОГ)

Курс: AMA DEUS(ЛЮБЯ БОГ)

Място на провеждане: Център за книги и здраве Кибеа, ет.2
8 юни, събота: 14.00 до 18.00 часа
9 юни, неделя: 10,00 до 14,00 часа
Цена: 160 лв.

AMA DEUS е мощна енергийна лечебна система,която използва Божествената Любов като средство за космическа връзка и изпращане на енергия. Тази система е използвана през последните 6000 години от лечителите (pajés) на народа Tupano (Tupis) и неговите наследници Guaranis, чиято култура е една от най-древните на планетата (на около 13000 години).

AMA DEUS не е шаманизъм, макар да произхожда от индианското племе Гуарани в Амазонка. Тя се различава и от другите енергийни системи, като Рейки например, и разликата е във въздействието на физическото, емоционалното, менталното и духовното тяло. AMA DEUS е система за лечение на душата.
Практикуващият не използва никакви допълнителни обекти и материали за самото лечение, а единствено самия себе си и директната си връзка в енергията на Любящия Създател.

Системата се основава на преминаването на енергията през ефективен енергиен канал, създаден между практикуващия и Източника Създател.

Символите в тази система са многопространствени, имат специфични въздействия и намират най-разнообразни приложения. Повечето от техниките са визуализиране с „третото око“ и специфични положения на ръцете. Те са 26 на брой и могат да се използват за:

 • Самолечение и лечение и на другите;
 • Духовно извисяване;
 • Лечение от разстояние;
 • Лечение на критични ситуации (даване на първа помощ);
 • Лечение на животни, птици и растения;
 • Помощ на доближилите прехода към смъртта, за да увеличат достатъчно енергията, необходима им за реализиране на избора;
 • Помощ на души в преход между материалния и духовния свят за намиране на пътя към светлината;
 • Пречистване и енергизиране на храни, напитки, лекарства, вода и пр.;
 • Физическо, емоционално и духовно лечение;
 • Помощ на бебетата в прехода към навлизане в материалната реалност на Земята и „закотвяне“в материалното тяло;
 • Получаване на духовна информация по време на сън;
 • Астрално пътуване (проектиране на съзнанието);
 • Връзка с духовния водач;
 • Специален подарък за рождения ден на някого;
 • Черпене на информация от Акашовите записи и трансформирането й в живи спомени;
 • Изпращане на помощ на световни политически и държавни водачи при вземането от тях на значими решения за цялата планета;
 • Лечение на Земята;
 • Екзорсизъм, обсебване.

Информация и записване:
Книжарница „Кибеа“, от 10.00 до 18.00 ч. всеки делничен ден, 

Лице за контакт: Мариана Игнатова, тел.: 02 988 01 93

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА