„Пръстенът на нибелунга“. Изложба на Петър Станимиров с илюстрации от „Валкирия. Книга втора“

„Пръстенът на нибелунга“. Изложба на Петър Станимиров с илюстрации от „Валкирия. Книга втора“

20 януари 2016 г.
18.00 ч.
ул. „Любен Каравелов“ № 41
Студио Altronics light

„Пръстенът на нибелунга. Валкирия. Книга втора“

Дъщерите на Йорд, валкириите, съпровождат до Валхала с летящите си коне героите, паднали в битка. Но смъртта на храбрия Зигмунд ще накара девите воини да се опълчат на своя баща – всемогъщия Вотан.

Честта и любовта са поставени на изпитание, магията прекроява съдби, а вълшебният пръстен проблясва в мрака, очаквайки своето време.

Вълнуващите образи, описани от Елена Павлова и нарисувани от Петър Станимиров, пресъздават шеметно приказния свят на средновековния немскоезичен епос.

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА