Д-р Робърт Мелило представя книгата „Откъснати деца“ и Програмата за балансиране на мозъка

Д-р Робърт Мелило представя книгата „Откъснати деца“ и Програмата за балансиране на мозъка

Представяне на книгата „Откъснати деца“ и на Програмата за балансиране на мозъка

18 април 2018 г., 18:30 часа
Интерпред, зала „София“
София, бул.„Драган Цанков“ № 36


Вход: свободен, с предварителна регистрация

Организатори на събитието са Издателска къща КИБЕА и Сдружение за деца с проблеми в развитието „Бонитатис“.

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА