Представяне на романа „Зара. Страници из един дневник“

Представяне на романа „Зара. Страници из един дневник“

Представяне на романа „Зара. Страници из един дневник“
3 април 2019 г., 17.30 часа
ресторант „Before and After“
(къщата на Мара Белчева)
ул. „Христо Белчев“ 12

Очакваме Ви!

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА