Д-р Атанас Скатов ще представи книгата си „Над 8000 метра. Лхотце и Еверест на един дъх“

Д-р Атанас Скатов ще представи книгата си „Над 8000 метра. Лхотце и Еверест на един дъх“

Д-р Атанас Скатов ще представи книгата си „Над 8000 метра. Лхотце и Еверест на един дъх“

27 май 2019 г., 18.30 часа
Столична библиотека, Американски център
София, пл. „Славейков“№ 4А


Очакваме Ви!

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА