ПРЕМИЕРА

ПРЕМИЕРА

“Въведение в западната Астрология” - автор Любомир Димитров Червенков
12 май 2010 г. в 19.00 ч
в Евро-Българския културен център в София

бул. „Стамболийски” 17 (до Министерство на културата)
Вход свободен

Повече информация за автора: http://www.lubomir.name/bg/html/ca_iai.html