"София диша" 12 Август - Медитация на открито в градски условия

"София диша" 12 Август - Медитация на открито в градски условия

12 Август 2012 от 18:00 часа.

Медитация на открито в градски условия

С мастер
Елисавета Александрова - Зангелми

Мастер Елисавета Александрова - Зангелми ще представи книгите си “Изис Сейким” – пълно ръководство и “Сейким - Енергия на живата сила”, която излезе от печат в началото на юли 2012. Ще ни разкаже за своите пътувания до Египет и практиките, които провежда с курсисти в Хеопсовата пирамида, както и на високо енергийни места в страната.