Излезе книгата „Откъснати деца“

Излезе книгата „Откъснати деца“

(обновена)

Една нова епидемия застрашава днес психичното здраве на милиони деца, които не могат да живеят пълноценно, защото мозъкът им не функционира правилно. Каква е тази епидемия и могат ли родителите да се справят с нея без лекарства?

Забележителният приносен труд на д-р Робърт Мелило „Откъснати деца“ (Disconnected Kids) е вече на пазара. Книгата представя немедикаментозната Програма за балансиране на мозъка (Brain Balance program) – доказано работеща и приложима в домашни условия при заболявания от аутистичния спектър, синдром на дефицит на вниманието със и без хиперактивност, дислексия, обсесивно-компулсивно разстройство и др.

Какво представлява „синдромът на функционалното откъсване“, обединяващ тези дисфункционалности; кои са рисковите фактори; може ли да бъде преодолян и как това се постига без лекарства и у дома? Тези и други въпроси, свързани с неврологични проблеми и отклонения в развитието на децата, както и конкретна система от критерии, тестове и въпросници за диагностициране на проблема, упражнения за компенсиране на изоставането и препоръки за хранене – в „Откъснати деца“.

Наръчникът, написан достъпно и съобразен с най-новите проучвания в областта на детската неврология и изследвания за детското развитие, е издаден на китайски, корейски, иврит, френски, италиански..., а вече и на български език.

Очаквайте специален брой на електронния бюлетин, посветен на „Откъснати деца“, с нарочно видеообръщение на автора към българския читател. Д-р Мелило отговори на въпросите ни по време на първото си посещение в София. Повече - в предстоящия бюлетин.

Към книгата