Психология на човешкото всекидневие (Web Stage, 2016)

Капанът на зависимостта в семейството

Из „Вашите слаби места“ от Уейн Дайър

http://webstage.bg/socialni-temi/2505-kapanat-na-zavisimostta-v-semeystvoto-d-r-ueyn-dayar.html

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА