Експериментът „Скатов“ – да покориш върховете на света без животинска храна (БНТ, 2015)

Предизвикателството да изкачиш Еверест на растителна храна. За пътя до там и обратно в „Здравето отблизо“ говори д-р Атанас Скатов.

Той не само е първият веган в света, изкачил Еверест, но и прави всичко това при утежняващи обстоятелства – специално приготвената му високоенергийна растителна храна се загубва по пътя и кара до горе с „гарнитурата“ на останалите от експедицията. Екипиран е изцяло с дрехи втора ръка и само с 3 бутилки кислород, вместо препоръчителните 6 или 7. И дори не е сертифициран алпинист. Връща се тук, прави филм и издава книга с дневника си от приключението.

Автор Кристина Стамболова

https://www.bnt.bg/bg/a/eksperimenta-t-skatov-da-pokorish-va-rhovete-na-sveta-bez-zhivotinska-hrana

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА