Опера на Вагнер - за деца (BTV, 2018)

Разказва репортерът Камен Лисички.

https://www.btv.bg/video/shows/predi-obed/videos/opera-na-vagner-za-deca.html

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА