Сагата „Пръстенът на нибелунга“ оживява под формата на комикс (Дарик Радио, 2018)

Петър Станимиров с първи самостоятелен графичен комикс - „Пръстенът на нибелунга“.

Непреходната тема за битката между светлината и мрака, доброто и злото, свободната воля и предопределението поставя извечния въпрос за силата на любовта и значението на изборите, които правим в живота си.

Графичната новела „Пръстенът на нибелунга“ пресъздава шеметно приказния свят на средновековния немскоезичен епос.

Автор Драгомир Симеонов

https://darikradio.bg/sagata-prastenat-na-nibelunga-ozivava-pod-formata-na-komiks.html#parent=search

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА