Преоткриваме Евгения Димитрова с първия български психологически роман (БНР, 2019)

Първият български психологически роман вече е открит и издаден. 
Носи женско име, написан е от жена и е „открит“ за днешните читатели от жена.

Романът е със заглавие „Зара. Страници из един дневник“. 
Автор е Евгения Димитрова (1875-1930) – известна на времето писателка, но сега можем да я преоткрием благодарение на проф. Милена Кирова.

През първите три десетиления на ХХ век Евгения Димитрова е смятана за най-добрата сред българските белетристи. Написала е два романа. „Зара...“ е първият, от 1914 г. – отбеляза проф. Кирова в сутрешния ефир на Радио София. – Има и два тома с разкази, както и неиздадени произведения. Имало е доста рецензии за нея и е удивително как след смъртта името ѝ остава в забрава и няма второ издание на творбите ѝ.

Проф. Кирова е прочела романа и е решила, че заслужава да бъде преиздаден 88 години след смъртта на Евгения Димитрова и повече от век след написването на книгата.

Сюжетът на „Зара. Страници из един дневник“ обхваща петнадесет години от израстването на една интелигентна българка (поетеса) от средната класа преди Първата световна война. Фокусът е върху нейните любовни преживявания, но произведението е и портрет на българското общество отпреди едно столетие.

Чуйте целия разговор на Гергана Пейкова с проф. Милена Кирова за незаслужено забравената книга.

http://bnr.bg/sofia/post/101102438/preotkrivame-evgenia-dimitrova-avtor-na-zara-parvia-balgarski-psihologicheski-roman

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА