Д-р Робърт Мелило за връзката мозък-имунитет-вируси (сп. EVA, 2020)

Мозъкът контролира имунната система и най-вече адаптивната имунна система, която се бори с вирусите, казва д-р Мелило. За нея отговаря лявото мозъчно полукълбо, то я активира, докато дясното смекчава имунната реакция.

Автор Адриана Попова

https://eva.bg/article/39424-Za-vrazkata-mozak-imunitet-virusi

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА