Азбучният роман „Аврам, Богдан, вода газят…“ (БНР, 2020)

Детският роман за азбуката на Владислава Войнович е уникален не само със заглавието и структурата си, но и с илюстрациите на младия талант Лука Тилингер, които привличат вниманието и на деца, и на родители към тези 216 страници.
Чудесният превод е на Русанка Ляпова, а предложението да представим книгата в рубриката „Литературен наблюдател“ е на Гергана Рачева.

Разговор на Димитрина Кюркчиева

https://www.bnr.bg/hristobotev/post/101290743/azbuchniat-roman-avram-bogdan-voda-gazat?fbclid=IwAR12mAY2aIjsV9S7wLJGDDH2HOlzwxmU6jd65M4HdGvxhbSySAKQ1kl-lLw

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА