Витрувий и неговата вселена (КУЛТУРА)

Предговор към първото издание на български на Витрувий, Десет книги за архитектурата, което предстои да излезе в издателство Кибея, в превод от латински на Елена Йонкова.

Никога не чета книгите, които трябва да тълкувам... За да не се повлияя...

Оскар Уайлд

Текстовете, написани върху книгата на Витрувий, многократно превишават нейния собствен обем. Читателят със сигурност ще е преследван от изкушението да опрости живота си и да прочете единствено предговорите към текста на Витрувий, като по този начин избегне несигурността и тълкувателните усилия, породени от пряката среща с един автентичен глас от античността...

https://newspaper.kultura.bg/bg/article/view/27005

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА