Доктор Габор Мате: Хората, които изпитват състрадание и имат здрави връзки, се справят по-добре със страданията в живота (БТА, 19.05.2022)

Доктор Габор Мате: Хората, които изпитват състрадание и имат здрави връзки, се справят по-добре със страданията в живота

БТА, 19.05.2022

https://www.bta.bg/bg/news/lik/268046

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА