Embedded thumbnail for Гал Сасон за влиянието на астрологичните цикли върху бизнеса. Откъс от лекцията, изнесена на 1 юли 2016 г. в х-л Хемус

Гал Сасон за влиянието на астрологичните цикли върху бизнеса. Откъс от лекцията, изнесена на 1 юли 2016 г. в х-л Хемус

За ползата от грамотното използване на ефективния астрологичен инструментариум за кратко-, средно- и дългосрочно планиране.

От епохата на Месопотамия, когато астрологията се превръща в теория, практика и бизнес за оцеляване на непредвидими места, до ден-днешен човек си задава основополагащите въпроси Кой период е най-добър за здравето ми, за работата ми, за семейството ми; Кои хора са най-подходящи за съдружници / служители/ партньори? Как астрологичните цикли влияят на работата ми, т.е. кога да започна, да разширя, да променя бизнеса си и т.н.

Автор: 
Електронен бюлетин на издателството КИБЕА