Embedded thumbnail for Медитираме с Гал Сасон: Дървото на живота и сбъдването на нашите желания

Медитираме с Гал Сасон: Дървото на живота и сбъдването на нашите желания

Медитацията върху Десетте сфери от Дървото на живота е техника за осъществяване на човешките мечти и желания: здраве, изобилие, съзидателност, вътрешен мир и радост, разширяване на интуицията.

Дървото е жив модел на енергиите във Вселената, като Десетте сфери съответстват на десетте отделни, но здраво свързани помежду си архетипни сили: Корона, Мъдрост, Разбиране, Милосърдие, Правосъдие, Красота, Вечност, Отражение, Основа, Царство.

Подробно четете в книгата на Гал Сасон „Едно желание може да промени вашия живот“, ИК КИБЕА.

Автор: 
Електронен бюлетин на издателството КИБЕА