Embedded thumbnail for Премиера: „Героичното тяло“, автор проф. Милена Кирова

Премиера: „Героичното тяло“, автор проф. Милена Кирова

Прочит на библейските представи за тялото на героичния мъж с инструментариума на антропологията, литературознанието и библеистиката

Защо темата в третата и „най-хубавата книга“ по библейска антропология на проф. Милена Кирова е „пристрастяваща“? Героичен ли е плачещият мъж и как авторката доказва, че най-мъжествени са „мъжете, които обичат мъжете“ (проф. Боряна Христова)?

Литературоведският анализ като инструмент за изследване на различните повествователни равнища и как проф. Кирова прави интелигентна интерпретация на фройдистките сюжети. Прочитът на Библията в широк контекст като „най-раждащата книга в нашата цивилизация“ чрез инструментариума на литературоведския анализ (проф. М. Неделчев).

Защо за авторката проф. Кирова „Героичното тяло“ е „специална книга с кауза“ и какъв е приносът й за изследването на „младата тема“ за мъжествеността в антропологията, литературознанието и библеистиката? Защо има ножица между властта и самопознанието? Каква е концепцията за „тяло“ в изследването? И още…

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА