Embedded thumbnail for Премиера на книгата „Тъмнината в Стария завет“, автор: проф. Мони Алмалех

Премиера на книгата „Тъмнината в Стария завет“, автор: проф. Мони Алмалех

Изследването на цветовете като научна страст: от Емилиян Станев до Библията
 
С какво изследването на проф. Мони Алмалех върху Библията е по-различно като инструментариум и вектор? Как книгата като „многостранен справочник“ обръща тенденцията свещеният текст да се изследва предимно в посока от миналото към настоящето? Защо тъмнината, а не светлината, както учи канонът, е по-високата степен на близост до Бога? Какво стои в основата на любимия на професора интердисциплинарен подход, обединяващ съпоставителното езикознание, теорията на превода и семиотиката? И как този подход, в частност интересът на проф. Алмалех към изследването на цветовете още от студентската скамейка, плюс задълбоченото му познаване на иврит допринасят за обогатяването  на Хумболтовата идея относно единната теория на информацията? И още…
 
Към новината за премиерата           
Към книгата                 
 

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА