Д-р Робърт Мелило представя книгата си „Откъснати деца“ и Програмата за балансиране на мозъка

18 април 2018, София
Пълен запис на събитието (01:51:33).

Към книгата.

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА