Embedded thumbnail for Скот Карни – автор на „Това, което не ни убива“, към българския читател

Скот Карни – автор на „Това, което не ни убива“, към българския читател

Това е книга за моите преживявания, докато изучавах метода на Вим Хоф. Този метод промени живота ми. Той ме научи, че мога да използвам стреса от дишането и студа, за да променя начина, по който работи тялото ми.

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА