Embedded thumbnail for Гал Сасон с лекция за Учителя Беинса Дуно на новолунието в Близнаци през юни

Гал Сасон с лекция за Учителя Беинса Дуно на новолунието в Близнаци през юни

На 17 юни от 17 часà в резиденция „Лозенец“, София, Гал ще разгледа основните моменти в живота на Учителя Беинса Дуно [Петър Дънов] от гл. т. на важните кръстопътища в астрологията. Възловите моменти на избор, когато съдбата и свободната воля се срещат, за да предизвикат значима промяна в живота ни: как са се проявили в живота на Учителя и как да ги свържем със собствения си път към светлината. Как Беинса Дуно е използвал астрологията, за да промени съществено живота си, и как ние да почерпим вдъхновение, за да сторим същото.

Вземете билет за лекцията „Астрологията и Учителя: Мъдростта на звездите и пътят към просветлението на Беинсà Дуно и във вашия живот“

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА