Максуел Малц

Максуел Малц

Един от класиците в областта на литературата за личностно усъвършенстване заедно с Дейл Карнеги и Норман Винсънт Пийл.

Малц по професия е пластичен хирург, който започва да пише книги по практическа психология в търсене на пътища за изграждане на положителна себепредстава, за себеутвърждаване, успешна реализация и преодоляване на комплексите за малоценност. Синтезирайки елементи на автохипноза и някои идеи от учението за рефлексите с модерната за 60-те години кибернетика, той създава своята концепция за „психокибернетика“ за постигане на жизнените цели без волеви свръхусилия – чрез системно въздействие върху структурите и огромния потенциал на подсъзнанието. Идеите му вече няколко десетилетия влияят върху живота на милиони хора.

Други негови книги са „В търсене на себеуважение“, „Магическата сила на психологията на себепредставата“, „Творчески живот за днешния ден“, „Мисли, с които да живеем“, „Времето е сега“ и др.

Книги от Максуел Малц

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА