Клаус Шулте-Юбинг

Клаус Шулте-Юбинг

Доктор на медицинските науки, работи в Мюнхен и е всепризнат лечител по метода на Хилдегард от Бинген. В своята практика на гинеколог, ориентиран към природолечението и екологичната медицина, той прилага с успех знанието, почерпено от св. Хилдегард, което допълва и обогатява съвременната медицина. Д-р Шулте-Юбинг е автор на повече от 12 книги, между които „Женски болести, обусловени от околната среда“, „Лечение на рака според св. Хилдегард“ и др.

Книги от Клаус Шулте-Юбинг

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА