Стивън Надлър

Стивън Надлър

Професор по философия и по юдейски изследвания в Университета в Уисконсин-Медисън, където е и декан на философският факултет. Изнася лекции и в Станфордския университет, в Университета в Чикаго и във Висшето училище по хуманитарни науки в Париж. Оглавява и центъра „Спиноза“ в Университета в Амстердам.

Неговите научни интереси са съсредоточени върху философските идеи и школи  от ХVІІ век, по-специално върху идейното наследство на Декарт и картезианството. Проучванията му обхващат и творчеството на средновековните римски и еврейски мислители-философи, предшественици на модерното хуманитарно знание.

Автор е на книгите „Арно и картезианската философия на идеите“, „Малбранш и идеите“, „Животът на Спиноза“, „Спиноза и неговата ерес:безсмъртието и еврейското съзнание“, „Увод към етиката на Спиноза“ и др. „Най-добрият от всички възможни светове“ е най-новата му книга, излязла през 2008 година.

Книги от Стивън Надлър

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА