Ален

Ален

Псевдоним на Емил Огюст Шартие (1868-1951) - френски философ, есеист, литературен критик. Професорът отначало е последовател на Кант, впоследствие развива картезиански хуманизъм в областта на естетиката, отреждащ привилегирована роля на разума. Автор е на около 5000 есета.

Книги от Ален

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА