Джаки Бергман

Джаки Бергман

Джаки Бергман е инженер, с образование и професионален опит в областта на психологията и философията. През последните 30 години работи като екологично осъзнат мениджър по проектите в енергийния сектор, където се занимава основно с инвестиции в големи заводи и с бизнес развитие.
Без посланието на нашите две фундаментални емоции той никога не би успял да се справи с предизвикателствата, пред които се е изправял. Всеки има нужда от екзистенциална котва, когато времената са тежки. В продължение на 25 години Джаки Бергман изследва активно лидерството и екзистенциалните въпроси и е бил ментор, лидер на група за бащи и ИНСТРУКТОР.
Джаки Бергман изнася лекции и изпълнява ролята си на ментор, като използва концепцията за вътрешното лидерство – как да водиш себе си и, може би, другите:
Процеси на промяната
Управление на проекти
Етика
Стрес
Личностно развитие
Женско и мъжко
Джаки често засяга тези теми, за да разгледа концепции като смелост/малодушие, срам/чувство за вина, себеуважение/самоувереност, интегритет, намерение и интуиция.

Ако искате да научите повече, посетете:
www.fearorlove.se

или се свържете с Джаки Бергман на: bergman@ledningochutveckling.se
 

Книги от Джаки Бергман

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА