Томас Файхтингер

Томас Файхтингер

Томас Файхтингер е роден през 1946 г. в Залцбург и живее в Цел ам Зее. Бил е учител, но поради тежко заболяване през 1990 г. се пенсионира преждевременно. След дългогодишна борба с болестта и преодоляването й, между другото и с помощта на Шуслеровите соли, днес Томас Файхтингер отново е в състояние да работи.Освен че води курсове по учението на д-р Шуслер за минералните соли и тясно свързания с него лицев анализ на Курт Хикетир, той взема специалност по гещалт терапия и се квалифицира като консултант по екзистенциален анализ и логотерапия според Виктор Франкъл. Днес работи в сферата на образованието за възрастни и дава консултации по различни проблеми: изнася лекции и води семинари в страната и в чужбина, организира курсове по биохимията на д-р Шуслер и лицевия анализ.

Той е председател на Дружеството по биохимия на д-р Шуслер и лицев анализ.

 

 

Книги от Томас Файхтингер

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА