Томас Файхтингер

Томас Файхтингер

Томас Файхтингер води обучения по теорията и практиката на д-р Шуслер за минералните соли и тясно свързания с тях лицев анализ на Курт Хикетир. Има специалност по гещалт терапия и квалификация като консултант по екзистенциален анализ и логотерапия по Виктор Франкъл. Понастоящем работи в сферата на образованието за възрастни, консултира, изнася лекции и води семинари в страната и чужбина, организира курсове по биохимията на д-р Шуслер и лицевия анализ.

Председател е на австрийското Дружество по биохимия на д-р Шуслер и лицев анализ.

 

 

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА