Емануел Сведенборг

Емануел Сведенборг

Емануел Сведенборг е роден на 29 януари 1688 г. в Стокхолм. Завършва университета в Упсала, където получава обширни познания, по естествени науки, философия, право и древни и нови езици, много добре свири на орган. Пътува пет години из Европа, като задълбочава познанията си в областта на физиката и астрономията и усвоява редица занаяти – шлифовчик на оптични лещи, часовникар, гравьор, дърводелец, книговезец.

През 1716г. започва едновременно научната и административната кариера на Сведенборг: публикуване е първата му статия и постъпва на работа в Минното управление, където работи 30 години. Започва да се изявява и в политиката. Кралят, Карл ХII, го прави свой съветник по инженерните въпроси. Подобно на Леонардо да Винчи, Сведенборг измисля проекти за машини на бъдещето – в записките му има схеми на летателен апарат, пневматична пушка, подводница, парен котел. Естествознанието обаче е негово основно занимание. През 1734г. са публикувани „Трудове по философия и минералогия“. Няколко години по-късно се появява „Стопанството на одушевеното царство“. Там водеща тема е опитът да се разкрие тайната на душата– според Сведенборг тя е посредник между  единната система на живите организми и божествената безкрайност.

Скоро Сведенборг започва да изследва душата от други позиции. Преломът настъпва през 1745г., когато в Лондон едно изключително видение му позволява да види „света на духовете, Небето и Ада“. От този момент започват постоянните му контакти със „света на духовете и ангелите". Започва да тълкува Библията от нова гледна точка и така се ражда фундаменталният труд  „Небесни тайни“.

Следващите 27 години до края на живота си Сведенборг посвещава на своята пророческа мисия. Издава книгите си анонимно, със собствени средства и води уединен живот. От тези години датират случаите за неговото ясновидство. За един от тях (Сведенборг описва в детайли избухнал пожар, намирайки се на 300 мили от мястото на пожара) свидетелства самият Кант.

Последните години от живота на Емануел Сведенборг са помрачени от преследване, организирано от протестантски епископи. Стига се и до съдебен процес. Не се намират преки признаци за ерес в трудовете на обвиняемия, но и обвинителите не са изобличени.

През 1771г. той заминава за Холандия, където е публикувана една от най-важните му книги – „Истинската християнска религия“, а оттам – в Лондон, където здравето му се влошава. Според негови приятели Сведенборг е предсказал точната дата на смъртта си – 29 март 1772 година.

Книги от Емануел Сведенборг

Електронен бюлетин на издателството КИБЕА